Slider

Postaráme se Vám o lepší pozice ve vyhledávačích a zvýšíme tak Vaší konkurenceschopnost na internetu.

SEO  SEO

Je zkratkou pro termín Search Engine Optimization... v češtině: Optimalizace pro vyhledávače. SEO je souborem technik a metod, pomoci kterých je možné dosáhnout lepších pozic ve výsledcích vyhledávání. Pokud např. hledáte obuvnictví ve Vyškově přes Seznam.cz nebo Google.cz a je-li web obuvnictví dobře optimalizován, vyhledávač Vám jej nabídne na prvních pozicích jako nejlepší shodu s Vašim vyhledávacím dotazem. 

SEO dělíme do dvou skupin

  • On-page faktory: zahrnují všechny technické prvky jako jsou nadpisy H1-H6, titulek webu, klíčová slova atd.
  • Off-page faktory: jsou všechny prvky, které jsou mimo Váš web ale působí na něj pozitivně (back-links).

SEO je základní přirozenou, neplacenou technikou propagace webových stránek. Neplacenou technikou je SEO označováno z toho důvodu, že se jedná o soubor technik a postupů, které jsou implementovány přímo i nepřímo do zdrojového kódu webu nebo elektronického obchodu, na rozdíl od klasických marketingových technik, jako jsou bannerové reklamy, PPC, direct mailing a mnoho dalších metod propagace, které spadají do oblasti SEM. 

 

sem  SEM

SEM je anglická zkratka pro Search Engine Marketing, ve volném překladu marketing pro vyhledávače. SEM se od SEO liší především tím, že se nejedná o tzv. přirozenou propagaci, ale o placenou formu propagace na internetu. Nejčastější podobou SEM je PPC systém propagace. PPC je anglickou zkratkou pay per click v překladu platba za proklik. Jedná se o efektivní způsob zvyšování návštěvnosti webu. Neplatí se za umístění reklamy, ale za každého přivedeného zákazníka (proklik). Proto je pro inzerenta tato reklama velice výhodná. Tyto reklamní systémy nabízí mnoho poskytovatelů v různých produktových balíčcích. Mezi nejznámější systémy se řadí AdWords a Adsense (Google.com), S-klik (Seznam.cz), E-target a Intext. Hlavními výhodami SEM jsou, na rozdíl od ostatních médií, poměrně nízké náklady na reklamu a propagaci a přesně měřitelné výsledky.